Zapytanie ofertowe

image009image010image005

„Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania samoobsługowych maszyn recyklingowych i inteligentnego systemu zbiórki odpadów” nr umowy: RPLU.01.02.00-06-0050/16

 Celem projektu: jest realizacja prac B+R polegających na opracowaniu technologii nowatorskiego rozwiązania w postaci maszyn do recyklingu opartych m.in. o system elektronicznej identyfikacji i analizy surowców zintegrowany z systemem płatności za surowce umożliwiający wycenę surowca w czasie rzeczywistym i natychmiastową zapłatę dla użytkownika.

Opis projektu: projekt obejmuje realizację badań przemysłowych i prace rozwojowe mające na celu opracowanie systemu automatów do skupu, sortowania i wstępnego przetwarzania wybranych surowców wtórnych. Badania przemysłowe dotyczyć będą wypracowania założeń i wytycznych dot. właściwości funkcjonalnych i budowy urządzeń, a także wymagań dla dedykowanego systemu informatycznego. Zastosowana technologia detekcji parametrów surowców umożliwi podział materiałów na czyste frakcje w miejscu zbiórki, wycenę surowców i natychmiastową zapłatę dla użytkownika maszyny w czasie rzeczywistym.

Planowane efekty: ograniczenie ilości i uciążliwości składowanych odpadów oraz racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody.

Kwota dofinansowania: 2 331 764,80 PLN

Wartość projektu:  4 183 950,00 PLN

Beneficjent: Wiewiórka.pl Sp. z o.o. 

2018-04-20

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nr 1/UZ/RPOWL/2018

Pobierz: Protokół z postępowania ofertowego 1/UZ/RPOWL/2018


2018-04-20

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/UZ/RPOWL/2018

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem powstępowania ofertowego nr 1/UZ/RPOWL/2018 dotyczącego zatrudnienia na umowę zlecenia osoby na stanowisko Tester oprogramowania w ramach projektu pn. „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania samoobsługowych maszyn recyklingowych i inteligentnego systemu zbiórki odpadów”, firma Wiewiórka.pl sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wąwozowej 11, 02-796 Warszawa informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: Dawida Haładus.

Rafał Markiewicz

Prezes Zarządu Wiewiórka.pl Spółka z o.o.


2018-04-10

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UZ/RPOWL/2018

dotyczące zatrudnienia na umowę zlecenia osoby na stanowisko Tester oprogramowania w ramach projektu pn. „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania samoobsługowych maszyn recyklingowych i inteligentnego systemu zbiórki odpadów”.

Zapytanie ofertowe nr 1/UZ/RPOWL/2018

Załącznik nr 1 Formularz Oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych


2017-09-08

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nr 2/UZ/RPOWL/2017

Pobierz: Protokół z postępowania ofertowego 2/UZ/RPOWL/2017


2017-09-08

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/UZ/RPOWL/2017

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem powstępowania ofertowego nr 2/UZ/RPOWL/2017 dotyczącego zatrudnienia na umowę zlecenia osoby na stanowisko Konstruktor w ramach projektu pn. „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania samoobsługowych maszyn recyklingowych i inteligentnego systemu zbiórki odpadów”, firma Wiewiórka.pl sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wąwozowej 11, 02-796 Warszawa informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: Marka Stanisławskiego.

Rafał Markiewicz

Prezes Zarządu Wiewiórka.pl Spółka z o.o.


2017-08-29

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/UZ/RPOWL/2017

dotyczące zatrudnienia na umowę zlecenia osoby na stanowisko Konstruktor w ramach projektu pn.„Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania samoobsługowych maszyn recyklingowych i inteligentnego systemu zbiórki odpadów”.

Pobierz: Zapytanie ofertowe nr 2/UZ/RPOWL/2017


2017-08-31

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 4/D.1.2RPOWL/2017

Pobierz: Protokół z postępowania 4/D.1.2RPOWL/2017


2017-08-31

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/D.1.2RPOWL/2017

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem powstępowania ofertowego nr 4/D.1.2RPOWL/2017 dotyczące wyboru oferty na wynajem urządzeń analitycznych i pomiarowych służących do wykonywania i testowana specjalistycznej konstrukcji prototypów projektu pn. „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania samoobsługowych maszyn recyklingowych i inteligentnego systemu zbiórki odpadów”, firma Wiewiórka.pl sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wąwozowej 11, 02-796 Warszawa informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: Centrum Badawczo- Rozwojowe da Vinci Spółka z o.o.

Rafał Markiewicz

Prezes Zarządu Wiewiórka.pl Spółka z o.o.


2017-08-21

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/D.1.2RPOWL/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/D.1.2RPOWL/2017 dotyczące wyboru oferty na wynajem urządzeń analitycznych i pomiarowych służących do wykonywania i testowana specjalistycznej konstrukcji prototypów projektu pn. „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania samoobsługowych maszyn recyklingowych i inteligentnego systemu zbiórki odpadów”.

Pobierz: Zapytanie ofertowe nr 4/D.1.2RPOWL/2017

Pobierz: Zapytanie ofertowe nr 4/D.1.2RPOWL/2017_Załącznik nr 1_Formularz Oferty

Pobierz: Zapytanie ofertowe nr 4/D.1.2RPOWL/2017_Załącznik nr 2_Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych


2017-08-18

Zawiadomienie dotyczące zakończenia postępowania – zapytanie ofertowe NR 2/D.1.2RPOWL/2017 z dnia 09.08.2017 r. dotyczące przedstawienia oferty na wynajem urządzeń analitycznych i pomiarowych służących do wykonywania i testowania specjalistycznej konstrukcji prototypów.

Niniejszym informujemy o upływie terminu na składanie ofert dotyczących zapytania ofertowego nr 2/D.1.2RPOWL/2017 z dnia 09.08.2017 r. i braku wpływu ofert na przedmiotowe zapytanie ofertowe.
W związku z brakiem ofert na zapytanie ofertowe nr 2/D.1.2RPOWL/2017 Zarząd Wiewiórka.pl Spółka z o.o. podjął decyzję o ponownym ogłoszeniu zapytania ofertowego dotyczącego  przedstawienia oferty na wynajem urządzeń analitycznych i pomiarowych w ramach Działania 1.2 „Badania celowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Rafał Markiewicz

Prezes Zarządu Wiewiórka.pl Spółka z o.o.

 


2017-08-09

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/D.1.2RPOWL/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/D.1.2RPOWL/2017 dotyczące wyboru oferty na wynajem urządzeń analitycznych i pomiarowych służących do wykonywania i testowana specjalistycznej konstrukcji prototypów projektu pn. „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania samoobsługowych maszyn recyklingowych i inteligentnego systemu zbiórki odpadów”.

Pobierz: Zapytanie ofertowe nr 2/D.1.2RPOWL/2017

Pobierz: Zapytanie ofertowe nr 2/D.1.2RPOWL/2017 Załącznik nr 1 Formularz Oferty

Pobierz: Zapytanie ofertowe nr 2/D.1.2RPOWL/2017 Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych


2016-12-05

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 

Protokół z postępowania NR 6/RPOWL/2016

Pobierz: protokół z postępowania


2016-12-05

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NR 6/RPOWL/2016 Z DNIA 25 LISTOPADA 2016 r.

W ramach planowanego do realizacji przez Wiewiórka.pl Sp. z o.o. projektu pn. „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania samoobsługowych maszyn recyklingowych i inteligentnego systemu zbiórki odpadów”, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Badania i innowacje” Działania 1.2 „Badania celowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zapytania jest wykonanie usługi badawczej w ramach pierwszego etapu  realizacji projektu zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 6/RPOWL/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.

W przewidzianym  terminie składania ofert, tj. do 2 grudnia  2016 do godz. 24:00 wpłynęła jedna oferta od niżej wymienionej Instytucji:

  1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, (Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków)

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym nr 6/RPOWL/2016 z dnia 25 listopada 2016 wybrano ofertę Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków).


2016-11-25

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/RPOWL/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/RPOWL/2016 dotyczące wyboru podwykonawcy, któremu zostanie zlecona część prac merytorycznych projektu pn. „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania samoobsługowych maszyn recyklingowych
i inteligentnego systemu zbiórki odpadów”.

Pobierz:

Zapytanie ofertowe nr 6_RPOWL_2016

zapytanie-ofertowe-nr-6_rpowl_2016 zapytanie-ofertowe-nr-6_rpowl_2016-zalacznik-nr-1-wzor-oferty

zapytanie-ofertowe-nr-6_rpowl_2016-zalacznik-nr-2-oswiadczenie-o-braku-powiazan


2016-11-25

Zawiadomienie dotyczące anulowanie zapytania ofertowego NR 1/RPOWL/2016 z dnia 01.02.2016 r. dotyczącego przedstawienia oferty na realizację usługi badawczej

W związku upłynięciem terminu ważności oferty złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/RPOWL/2016 z dnia 01.02.2016 r., Zarząd Wiewiórka.pl sp. z o.o. podjął decyzję o anulowaniu ww. zapytania ofertowego dotyczącego  przedstawienia oferty na usługę badawczą planowaną w ramach Projektu, który ubiegał się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Badania i innowacje” Działania 1.2 „Badania celowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Konkurs nr RPLU.01.02.00-IP.01- 06-001/15 oraz unieważnia dotychczasowe postępowanie dotyczące wyboru oferty.

Za zaistniałą sytuację Wybranego oferenta przepraszamy i jednocześnie informujemy, że nowe zapytanie ofertowe dotyczące przedstawienia oferty dla ww. projektu zostanie ponownie ogłoszone na naszej stronie internetowej www.wiewiorka.pl/zapytanie-ofertowe/ w terminie do 25.11.2016 r.

 

Rafał Markiewicz – Prezes Zarządu

Pobierz:

anulowanie-zapytania-ofertowego-nr-1rpowl2016


2016-11-11

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nr 1/UZ/RPOWL/2016

Pobierz: Protokół z postępowania ofertowego nr 1/UZ/RPOWL/2016


2016-11-11

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/UZ/RPOWL/2016

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem powstępowania ofertowego nr 1/UZ/RPOWL/2016 dotyczącego zatrudnienia na umowę zlecenia osoby na stanowisko  Programista w ramach projektu pn. „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania samoobsługowych maszyn recyklingowych i inteligentnego systemu zbiórki odpadów”, firma Wiewiórka.pl sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wąwozowej 11, 02-796 Warszawa informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: Tomasza Dziobiaka.

Rafał Markiewicz

Prezes Zarządu Wiewiórka.pl Spółka z o.o.


2016-11-03

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UZ/RPOWL/2016

dotyczące zatrudnienia na umowę zlecenia osoby na stanowisko Programista w ramach projektu pn.„Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania samoobsługowych maszyn recyklingowych i inteligentnego systemu zbiórki odpadów”.

Pobierz: Zapytanie ofertowe nr 1/UZ/RPOWL/2016


2016-09-15

PROTOKOŁY Z POSTĘPOWAŃ OFERTOWYCH 

 

Protokół z postępowania NR 3/RPOWL/16

Pobierz: Protokół z postępowania nr 3_RPOWL_16

 

Protokół z postępowania NR 4/RPOWL/16

Pobierz: Protokół z postępowania nr 4_RPOWL_16

 

Protokół z postępowania NR 5/RPOWL/16

Pobierz: Protokół z postępowania nr 5_RPOWL_16


2016-09-15

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/RPOWL/16

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem powstępowania ofertowego nr 3/RPOWL/16 dotyczącego wyboru podmiotu od którego zostanie zakupiona licencja w zakresie czujników zintegrowanych z systemem IT do zarządzania stanem zapełnienia stacji recyklingowych  niezbędna do realizacji projektu pn. „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania samoobsługowych maszyn recyklingowych i inteligentnego systemu zbiórki odpadów”, firma Wiewiórka.pl sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wąwozowej 11, 02-796 Warszawa informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: DBMS sp. z o.o.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/RPOWL/16

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem powstępowania ofertowego nr 4/RPOWL/16 dotyczącego wyboru podmiotu od którego zostanie zakupiona licencja w zakresie systemu płatności umożliwiającego przekazywanie środków na konta bankowe, karty płatnicze użytkowników wraz z analizą bezpieczeństwa transakcji PCI DSS  niezbędna do realizacji projektu pn. „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania samoobsługowych maszyn recyklingowych i inteligentnego systemu zbiórki odpadów”, firma Wiewiórka.pl sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wąwozowej 11, 02-796 Warszawa informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: ASAPPAY sp. z o.o.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5/RPOWL/16

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem powstępowania ofertowego nr 5/RPOWL/16 dotyczącego wyboru podmiotu od którego zostaną zakupione trzy komputery wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania samoobsługowych maszyn recyklingowych i inteligentnego systemu zbiórki odpadów”, firma Wiewiórka.pl sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wąwozowej 11, 02-796 Warszawa informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: DBMS sp. z o.o.

 

 


2016-09-01

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/RPOWL/16

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/RPOWL/16 dotyczące wyboru podmiotu od którego zostaną zakupione trzy komputery wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu  pn. „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania samoobsługowych maszyn recyklingowych i inteligentnego systemu zbiórki odpadów”.

Pobierz:

Zapytanie ofertowe nr 5_RPOWL_2016

Zapytanie ofertowe nr 5_RPOWL_2016 Załącznik nr 1 Wzór Oferty

Zapytanie ofertowe nr 5_RPOWL_2016 Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań


2016-09-01

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/RPOWL/16

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/RPOWL/16 dotyczące wyboru podmiotu od którego zostanie zakupiona licencja w zakresie systemu płatności umożliwiającego przekazywanie środków na konta bankowe, karty płatnicze użytkowników wraz z analizą bezpieczeństwa transakcji PCI DSS pn. „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania samoobsługowych maszyn recyklingowych i inteligentnego systemu zbiórki odpadów”.

Pobierz:

 

Zapytanie ofertowe nr 4_RPOWL_2016

Zapytanie ofertowe nr 4_RPOWL_2016 Załącznik nr 1 Wzór Oferty

Zapytanie ofertowe nr 4_RPOWL_2016 Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań


2016-09-01

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPOWL/16

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPOWL/16 dotyczące wyboru podmiotu od którego zostanie zakupiona licencja w zakresie czujników zintegrowanych z systemem IT do zarządzania stanem zapełnienia stacji recyklingowych  niezbędna do realizacji projektu pn. „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania samoobsługowych maszyn recyklingowych i inteligentnego systemu zbiórki odpadów”.

Pobierz:

zapytanie-ofertowe-nr-3_rpowl_2016

zapytanie-ofertowe-nr-3_rpowl_2016_zalacznik-nr-1-wzor-oferty

zapytanie-ofertowe-nr-3_rpowl_2016-zalacznik-nr-2-oswiadczenie-o-braku-powiazan


Zapytania ofertowe

image009image010image005

„System do inteligentnej zbiórki używanych telefonów komórkowych w salonach telefonii komórkowej” nr umowy: RPLU.03.07.00-06-0342/16-00

Cel projektu: wdrożenie wyników prac badawczo – rozwojowych oraz zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do uruchomienia produkcji pojemników do zbiórki używanych telefonów komórkowych w sieci salonów telefonii komórkowej oraz stworzenie dedykowanego oprogramowania do optymalizacji procesu zbiórki telefonów komórkowych z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań programistycznych.

Opis projektu: w ramach projektu zostaną wdrożone rozwiązania będące wynikiem przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych. W wyniku realizacji projektu powstanie i zostanie wprowadzony na rynek nowy produkt, tj. system inteligentnej zbiórki używanych telefonów komórkowych służących przekazywaniu do recyklingu używanych telefonów komórkowych oferowanych sieciom telefonii komórkowej.

Zapytania ofertowe »

Planowane efekty: wprowadzenie do oferty Spółki nowego produktu, oszczędność energii/surowców, zmniejszenie ilości odpadów, i zanieczyszczeń.

Kwota dofinansowania: 1 659 129,50 PLN

Wartość projektu: 3 077 195,55 PLN

Beneficjent: Wiewiórka.pl Sp. z o.o.2018-07-17

Zawiadomienie dotyczące anulowania zapytania ofertowego nr 6/D.3.7RPOWL/2018 z dnia 16.07.2018 r. dotyczącego wyboru oferty na zakup wózka widłowego

Uprzejmie informujemy, iż zapytanie ofertowe nr 6/D.3.7RPOWL/2018 zostało anulowane z powodu braków formalnych. Jednocześnie informujemy, iż zapytanie ofertowe dotyczące wózka widłowego zostało opublikowane na stronie Internetowej Bazy Konkurencyjności.

Rafał Markiewicz

Prezes Zarządu Wiewiórka.pl Spółka z o.o.


2018-07-16

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/D.3.7RPOWL/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/D.3.7RPOWL/2018 dotyczące wyboru oferty na zakup wózka widłowego projektu pn. „System do inteligentnej zbiórki używanych telefonów komórkowych w salonach telefonii komórkowej”.

Zapytanie ofertowe nr 6/D.3.7RPOWL/018

Załącznik nr 1_Formularz Oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych


2018-07-12

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nr 5/D.3.7RPOWL/2018

Pobierz: Protokół z postępowania ofertowego 5/D.3.7RPOWL/2018


2018-07-12

Zawiadomienie dotyczące zakończenia postępowania – zapytanie ofertowe nr 5/D.3.7RPOWL/2018 z dnia 10.04.2018 r. dotyczące wyboru oferty na zakup etykieciarki i drukarki etykiet projektu pn. „System do inteligentnej zbiórki używanych telefonów komórkowych w salonach telefonii komórkowej”..

Niniejszym informujemy o upływie terminu na składanie ofert dotyczących zapytania ofertowego nr 5/D.3.7RPOWL/2018 z dnia 10.04.2018 r. i wyborze najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma MBK Spółka z o.o. 70-784 Szczecin, ul. Struga 21, nr NIP 9552390311.

Rafał Markiewicz

Prezes Zarządu Wiewiórka.pl Spółka z o.o.2018-06-28

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/D.3.7RPOWL/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/D.3.7RPOWL/2018 dotyczące wyboru oferty na zakup etykieciarki i drukarki etykiet projektu pn. „System do inteligentnej zbiórki używanych telefonów komórkowych w salonach telefonii komórkowej”.

Zapytanie ofertowe nr 5/D.3.7RPOWL/2018

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych


2018-04-25

Zawiadomienie dotyczące zakończenia postępowania – zapytanie ofertowe nr 3/D.3.7RPOWL/2018 z dnia 10.04.2018 r. dotyczące wyboru oferty na zakup etykieciarki i drukarki etykiet projektu pn. „System do inteligentnej zbiórki używanych telefonów komórkowych w salonach telefonii komórkowej”..

Niniejszym informujemy o upływie terminu na składanie ofert dotyczących zapytania ofertowego nr 3/D.3.7RPOWL/2018 z dnia 10.04.2018 r. i braku wpływu ofert na przedmiotowe zapytanie ofertowe.

Rafał Markiewicz

Prezes Zarządu Wiewiórka.pl Spółka z o.o.


2018-04-10

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/D.3.7RPOWL/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/D.3.7RPOWL/2018 dotyczące wyboru oferty na zakup etykieciarki i drukarki etykiet projektu pn. „System do inteligentnej zbiórki używanych telefonów komórkowych w salonach telefonii komórkowej”.

Zapytanie ofertowe nr 3/D.3.7RPOWL/2018

Załącznik nr 1 Formularz Oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych


2018-03-30

Zawiadomienie dotyczące zakończenia postępowania – zapytanie ofertowe nr 2/D.3.7RPOWL/2018 z dnia 19.03.2018 r. dotyczące wyboru oferty na zakup wózka widłowego projektu pn. „System do inteligentnej zbiórki używanych telefonów komórkowych w salonach telefonii komórkowej”..

Niniejszym informujemy o upływie terminu na składanie ofert dotyczących zapytania ofertowego nr 2/D.3.7RPOWL/2018 z dnia 19.03.2018 r. i braku wpływu ofert na przedmiotowe zapytanie ofertowe.

Rafał Markiewicz

Prezes Zarządu Wiewiórka.pl Spółka z o.o.


2018-03-19

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/D.3.7RPOWL/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/D.3.7RPOWL/2018 dotyczące wyboru oferty na zakup wózka widłowego projektu pn. „System do inteligentnej zbiórki używanych telefonów komórkowych w salonach telefonii komórkowej”.

Zapytanie ofertowe nr 2/D.3.7RPOWL/2018

Załącznik nr 1_Formularz Oferty

Załącznik nr 2_Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych


image009image010image005